นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (1 )

Ico48
  • ยินดีกับ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ที่เป็นบุคลากรดีเด่น
  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ บางคนเรียกว่า "ลุงโมทย์"
  • อาจารย์ปราโมทย์เป็นคนที่คุยสนุก   และคณะฯ จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่ว่า กิจกรรมสันทนาการ หรืองานปีใหม่  มักจะมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ เข้าร่วมกับพวกเราสายสนับสนุนเสมอ  
  • ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเรา นั่นคือ สมัยที่คณะฯ จัดแข่งกีฬาสี  ตอนนั้นมอนลี่อยู่สีน้ำเงิน  โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ เป็นประธานสี  ปีน้้นสนุกมาก ๆ