นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณปวดท้อง......แบบไหน

Ico48

ถ่าย (ทอด) ความรู้เรื่องดี ดี ดี ที่ควรทำ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: คุณปวดท้อง......แบบไหน