นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของที่จอดรถยนต์

Ico48

Our Shangri-La  เห็นเดินดุ่ม ๆ เป็นประจำ ยังไงก็ใส่หมวกด้วค่ะจะได้กันแดดและฝน

นักศึกษามีกะตังค์มีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใช้รถยนต์ดีกว่า เข้าสะดวกกว่า..เหล็กหุ้มเนื้อ ปลอดภัย

แต่เมื่อวาน 6 มิ.ย. 56 ช่วงเช้าประมาณ 9 เช้านิด ๆ ที่ประตูศรีทรัพย์ เห็นรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามาได้ส่งผู้โดยสารและกลับออกไป  สงสัย?? หรือจะเป็นบุคลากรหารายได้พิเศษก็เป็นไปได้...

รบพิเศษ   เห็นด้วยค่ะ ทั้ง 2 ประเด็น ต้นไม้ใน ม.อ. ลดลงเห็นได้ชัดเจน สำหรับนักศึกษา บุคลากร ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากจิตสำนึกและทำอย่างไรจึงจะมีวินัยมากขึ้น หมวกกันน๊อคเป็นอีกเรื่องที่ต้องรณรงค์ แต่ช่วงนี้แผ่วไปแล้ว