นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไหว้ครู : เกร็ดความรู้

Ico48

อาจารย์มีหลายอาจารย์ ตั้งแต่อาจารย์ใบ้หวย อาจารย์สัก (ยันต์) อาจารย์โกย

ส่วนครูนั้นเป็นผู้ที่แน่นหนักจริง ๆบูชาครูครับ

อิอิอิ

เราเอง