นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลบ ไฟล์ไวรัส .exe ใน ubuntu

Ico48
Peaceabie Max [IP: 110.168.19.122]
28 มิถุนายน 2556 08:48
#89788

ninite

เนื้อหาเต็ม: ลบ ไฟล์ไวรัส .exe ใน ubuntu