นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ท้าว...ทำท่าจะชักดาบ...

Ico48

ว่าแต่ท้าวฯ เราก็ลืม

แต่ไม่หาย

เพราะยังหาเจอ

ที่หาไม่เจอ

ก็หาย

อิอิอิ

เราเอง