นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่า ไปหาหมอที่ฉุกเฉิน

Ico48

จ่ายค่ายาเก้าบาท แต่จ่ายค่าความรู้สึกที่เสียไปหลายบาท

 

อิอิ หายไวๆ ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"