นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (1 )

Ico48
นายวรพงษ์ แก้วคง [IP: 223.204.141.104]
03 สิงหาคม 2556 03:56
#91318

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 กระผมได้รับฟังการบรรยายด้านวนเกษตร ที่โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(หมู่บ้านเขียว)เป็นผู้จัด ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ผมประทับใจในตัวท่านเพราะท่านพูดภาษาบ้าน ๆ ดี วันนี้มาเห็นในเว็บ ทราบว่า

ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลากรดีเด่น คณะทรัพย์ ปี 2555 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ