นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สสส.ประสานพลังภาครัฐ 17 องค์กร สร้างสุข โดย ม.อ.เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนาม

Ico48

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับกำลังใจ และคำชื่นชมที่มอบให้ คุณเมตตา ถือเป็นผู้เสียสละ อุทิศ กำลังกาย กำลังสมอง เป็นอย่างสูงเพื่อให้บุคลากร ม.อ.มีความสุข จากกิจกรรมสร้างสุข ของ สสส ม.อ. และสถาบันวิจัยจุฬาฯ