นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การงานรอบๆ ตัว "ท้าว"

Ico48

มีงานมากๆ หนุก ได้คิดแต่เรื่องงาน

เนื้อหาเต็ม: การงานรอบๆ ตัว "ท้าว"