นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การงานรอบๆ ตัว "ท้าว"

Ico48

ขี้เกียจบ้าง ขยันบ้าง มีแรงบ้าง หมดแรงบ้าง...

แต่อย่าทิ้ง...ความรักหวังดีต่อหน้าที่การงาน..

นะคะ...

เนื้อหาเต็ม: การงานรอบๆ ตัว "ท้าว"