นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้จากรุ่นพี่ มองได้ทั้งบวก...มองได้ทั้งลบ (1)

Ico48

เรื่องดีๆ ที่ควรติดตาม หรือบันทึกน่าอ่านประจำวงแชร์

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"