นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เชย

Ico48

การทบทวนวรรณกรรมต้องทำแบบ "ข้าวยำ" ไม่ใช่ทำแบบ "ขนมชั้น" ใช่หรือเปล่าครับ

อิอิอิ

เราเอง