นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรับปรุงขั้นตอนการอบรมเพื่อขอรับบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

Ico48

งานพัฒนาที่เนียนในงานประจำ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อตอบสนองลูกค้าเยี่ยมเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"