นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์

Ico48
มุก [IP: 223.206.250.244]
08 ธันวาคม 2556 23:05
#94751

แล้วการใช้เมทานอลกับเอทานอลในการทำปฏิกิริยามันต่างกันยังไงคะ