นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์

Ico48

แตกต่างที่สภาพการละลายต่างกัน ความเร็วในการทำปฏิกิริยา ต่างกัน ปริมาณน้ำต่างกัน เป็นต้นครับ