นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หน้าฝนระวังเรื่องความชื้น

Ico48

"ขึ้นรา" นี่คล้าย "ขึ้นเหนา" รึเปล่าครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"