นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงสารตัวเอง T_T

Ico48

แหงะ...-*-...พี่หยกอ่ะ...มาทวงงานถึงใน Blog เลยนะ...แงๆ T_T

เนื้อหาเต็ม: สงสารตัวเอง T_T