นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาก่อนปี 2556 สวัสดีปี 2557

Ico48

พบพาน พรากจาก เป็นเรื่องเดียวกัน มันเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ

สุข ทุกข์ก็เช่นกัน

มีจิตใจที่สุขครับ

อนุโมทนาบุญครับ

อิอิอิ

เราเอง