นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาก่อนปี 2556 สวัสดีปี 2557

Ico48

สาธุ อนุโมทนา ค่ะ พยายามกันต่อไป ความสำเร็จเกิดทุกครั้งที่ได้พยายาม

มีพลังกาย พลังใจ พลังธรรม สร้างสมคุณความดีกันต่อไปตลอดปี 2557 และตลอดไปค่ะ

เจริญสุข เจริญธรรม

ยาดมเอง