นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาก่อนปี 2556 สวัสดีปี 2557

Ico48

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะ

จากเป็น หรือจากตาย ก็เศร้าทั้งนั้น เมื่อทุกข์คลาย สุขก็มาเยือน สุขนานไป ทุกข์เริ่มมาเยือนอีก

แต่ไม่ว่าเรื่องทุกข์หรือสุขที่ผ่านการเล่าเรื่องจากน้องโด่ง อ่านแล้วรู้สึกนิ่ง ๆ อิ่ม ๆ

รับรู้ได้ถึงความรู้เท่าทัน และความสงบในใจ ... อนุโมธนาบุญด้วยค่ะ ^ ^