นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาก่อนปี 2556 สวัสดีปี 2557

Ico48

สาธุ ๆ

ทุกข์ กับ สุข เป็นของคู่กันครับ

ถ้าวันนี้เราสุขมากวันต่อไปเราอาจทุกข์มากได้เช่นกัน

สุขและทุกข์มันใกล้กันมาก สุขเพียงพอประมาณ (พอดี) ทุกข์ก็ให้รู้ว่านี่คือทุกข์แต่อย่าทุกข์นานนะเพื่อน

อนุโมทนาบุญครับ... เพื่อนโ่ด่ง