นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์"

Ico48

อ.ศิวิภา  พฤฒิคณี กลับมาประจำสถานีรบแล้วหรือครับ

อิอิอิ

เราเอง