นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร

Ico48

เนื่องจาก วัน เดือน ปี ส่งเงินค่าหุ้น ในช่อง B11 ข้อมูล ว.ด.ป. ผิดพลาดอยู่ (ปี ค.ศ.ผิด) ให้แก้เป็น 31/3/2014

ข้อมูลจริงเป็น วัน เดือน ปี ส่งเงินค่าหุ้น 31 มี.ค. 57 ระยะเวลาทุนเรือนหุ้น (วัน) 275 วัน จำนวนเงินปันผล 9,794.52 บาท ครับ