นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงื่อนไขเวลา

Ico48

อย่างนี้ต้องใช้มาตรการหักคะแนนหรือตัดแต้มถ้าเกินเวลาไหมคะ

เนื้อหาเต็ม: เงื่อนไขเวลา