นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

Ico48

ได้ความรู้เพิ่มเติมการมีราคากลางงานก่อสร้างแล้ว งานก่อสร้างชนิดใดบ้างที่จะต้องมีราคากลาง ขอนำเนื้อหามาไว้ที่นี่จะได้อ่านควบคู่กัน งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-meterial/33245