นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Short cut ที่น่าสนใจสำหรับ Excel

Ico48

เริ่มจากการเขียนแปะใกล้ๆ คอมก่อน พอใช้บ่อย น่าจะคล่องขึ้นครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"