นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Short cut ที่น่าสนใจสำหรับ Excel

Ico48

โดยทั่วไปถ้ากดปุ่ม alt ปุ่มเดียวจะเป็นการ activate menu ของโปรแกรม เช่น Alt+F มีความหมายเช่นเดียวกับการใช้เมาส์คลิกที่เมนู file

การใช้ปุ่มคู่กัน (กดปุ่มที่ ๑ ตามด้วยปุ่มที่ ๒ ...) จะเขียนโดยใช้เครื่องหมายบวกคั่นก็ได้ครับ เช่น Alt+= หมายถึงกดปุ่ม Alt แล้วตามด้วยปุ่ม (เครื่องหมาย) =

อิอิอิ

ที่จำง่าย ๆก็

Ctrl+X

Ctrl+C

Ctrl+V

อิอิอิ

เราเอง