นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำพูดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
18 April 2014 09:44
#97606

สิ่งเดียวกัน มีวิธีการหรือคำพูดมากมายที่สื่อความหมายถึงสิ่งนั้น

อยู่ที่เราจะเลือกใช้วิธีการหรือคำพูด

อิอิอิ

เราเอง