นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : 7 พ.ค.2557 ทำความสะอาด Ion source

Ico48

จ่ายไปแปดหมื่นแล้วเขาจะมาขัดให้ถึงที่หรือต้องส่งไปให้เขาขัดครับหวาดา ถ้าส่งต้องจ่ายค่าส่งอีกหรือเปล่า

อิอิอิ

เราเอง