นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : 7 พ.ค.2557 ทำความสะอาด Ion source

Ico48

@ ท่านพี่ Shang ขอตอบแทนหวาดา

ยังไม่รวมค่าส่ง ทั้งไปและกลับครับ

และจะมีแบบฟอร์มให้กรอกตอนส่งด้วยว่าการใช้งานปนเปื้อนด้วยสารอะไรที่เป็นอันตรายหรือไม่เพราะหากปนเปื้อนด้วยสารอันตรายบางอย่าง ก็จะไม่รับทำความสะอาด หรือถ้ารับก็จะคิดอีกราคานึงครับ