นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำหนดโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ (default)

Ico48

เยี่ยมครับ ใช้ได้กับไฟล์อื่นๆ ด้วย เช่น .pdf เพลง วีดีโอ ฯ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"