นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy to Share

Ico48

ทำถุงผ้ากับปกหนังสือ

อิอิอิ

ฝากแม่ยามฯ ทำละกัน

อิอิอิ

เราเอง