นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 EBSCO เครื่องมือตัวใหม่ที่น่าใช้อย่างยิ่งของห้องสมุด ม.อ.เรา

Ico48

ไฮเทคจริงครับ แต่เสียดายที่คนไทยไม่ค่อยสนใจ ใส่ใจ เรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นกับตัว เลยไม่ได้ศึกษาหรืออบรมสิ่งที่ยังไม่ได้ใช้ในยามปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ หลายคนคงมีข้ออ้างว่า งานเยอะ ไม่ว่างด้วยกระมั้งครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"