นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินออมปี 2555

Ico48
น้ำ บางกล้วย [IP: 27.55.211.252]
09 กรกฎาคม 2557 18:28
#99028

บัญชีครัวเรือนเหมือนสมุดบันทึก เพราะข้อมูลทุกอย่างอยู่ไปบัญชีควัวเรือยน อย่าเปนระเบียบ

เนื้อหาเต็ม: เงินออมปี 2555