นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : สาเหตุที่ 10 ไม่เจอพีค สารมาตรฐาน

Ico48

บันทึกชุดนี้ ยังคงแน่นด้วยเนื้อหาและความรู้เหมือนเดิม

 

ไม่มีเครื่อง Mass ใช้ แต่เก็บความรู้ไปเรื่อยๆครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"