นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้

Ico48

บันทึกได้ดีมากครับ การเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเราเองจริง ๆ