นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้

Ico48

ถ้าเรามีนักศึกษาที่ถ่ายทอดความนึกคิดได้แจ่มชัดอย่างนี้มากๆ ม.อ.คงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงนะคะ ขอบคุณคุณศรีนราที่เอามาเผยแพร่ค่ะ อ่านแล้วชื่นใจ