นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อต่อท่อแก๊ส Argon รั่ว

Ico48

ผมสมัครเป็นลูกมือด้วยคนซิ

น้าเอาไม่ให้ น้องสองใย เป็น เจ้า ??

????

????

????

????

????

?

"เจ้ามือ"