นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้

Ico48

รู้สึกได้ถึงความสุข จากการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ ของแม่มณี

อ่านแล้ว อมยิ้มไปด้วย โดยเฉพาะภาพสื่อดีมากๆ ง่ายๆ ซื่อๆ

ได้ความสบายใจ

คนนำมาเล่าอีกทอด ก็เก่งค่ะ ขอบคุณ คณะศรีนรา ผู้เล่าต่อค่ะ สุดยอด