นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
อบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์
ใน บริการวิชาการ...ภาควิชาธรณีศาสตร์
โดย **ซูซี่**
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 32
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 09:45
Ico48

ให้

Ico48
ถูกตรึงด้วยอดีต
ใน สันทิฏฐิโก
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 141
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 09:45
Ico48

ให้

Ico48
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 37
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 09:45
Ico48

ให้

Ico48
กระชาย กับ 6 ประโยชน์ดีๆ ต่อสุขภาพ ชะลอแก่-บำรุงกำลัง
ใน สาระทั่วไป
โดย โดเรม่อน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:05
Ico48

ให้

Ico48
เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงาน
ใน สาระทั่วไป
โดย โดเรม่อน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 36
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:05
Ico48

ให้

Ico48
ถูกตรึงด้วยอดีต
ใน สันทิฏฐิโก
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 141
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:03
Ico48

ให้

Ico48
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:03
Ico48

ให้

Ico48
Administrative mind
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:02
Ico48

ให้

Ico48
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 96
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:02
Ico48

ให้

Ico48
การตลาดกับการเกษตร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 114
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:02
Ico48

ให้

Ico48
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 89
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:01
Ico48

ให้

Ico48
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 96
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:01
Ico48

ให้

Ico48
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:01
Ico48

ให้

Ico48
การศึกษาคือพลังชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:01
Ico48

ให้

Ico48
ดูดี กับ ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 81
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:01
Ico48

ให้

Ico48
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 76
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 15:00
Ico48

ให้

Ico48
MFU เชียงราย
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 08:12
Ico48

ให้

Ico48
เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงาน
ใน สาระทั่วไป
โดย โดเรม่อน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 36
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2560 19:04
Ico48

ให้

Ico48
MFU เชียงราย
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2560 18:53