นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_bigc59
ิBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559
By เปตอง
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 808
at: 23 Febuary 2017 11:13
Ico48

gives

Ico48
Small_bigc59
ิBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559
By เปตอง
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 681
at: 23 Febuary 2017 11:11
Ico48

gives

Ico48
Small_bigc59
ิBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559
By เปตอง
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1018
at: 23 Febuary 2017 11:11
Ico48

gives

Ico48
กำหนดการโครงการบริหารงานด้วยความรัก
By คัลเลอร์ฟู
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1313
at: 19 Febuary 2017 11:27
Ico48

gives

Ico48
Small_15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o
คนดีศรีเกษตร
By MeanKuma
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 796
at: 08 Febuary 2017 14:49
Ico48

gives

Ico48
Small_1
คนดีศรีเกษตร
By MeanKuma
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 711
at: 08 Febuary 2017 14:49
Ico48

gives

Ico48
Small_kide2016_4
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 807
at: 08 Febuary 2017 14:49
Ico48

gives

Ico48
Small_trm3
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว1
By P.Richy
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 924
at: 30 January 2017 12:06
Ico48

gives

Ico48
Small_1
คนดีศรีเกษตร
By MeanKuma
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 711
at: 10 January 2017 14:37
Ico48

gives

Ico48
Small_15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o
คนดีศรีเกษตร
By MeanKuma
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 796
at: 10 January 2017 14:37
Ico48

gives

Ico48
Small_kide2016_1
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 562
at: 20 December 2016 13:29
Ico48

gives

Ico48
Small_kide2016_4
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 807
at: 20 December 2016 13:29
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1929
at: 19 December 2016 14:41
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1929
at: 17 December 2016 07:14
Ico48

gives

Ico48
Small_runforkig2
วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 844
at: 13 December 2016 09:16
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 930
at: 13 December 2016 09:16
Ico48

gives

Ico48
Small_share22
รวมพลังแห่งความภักดี 22พ.ย.59
By เปตอง
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2053
at: 23 November 2016 14:38
Ico48

gives

Ico48
Small_wisut
สัตวแพทย์ ม.อ.ลงนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 690
at: 23 November 2016 12:53
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 667
at: 23 November 2016 12:52
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 930
at: 16 November 2016 14:48