นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_southotop6
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1014
at: 16 November 2016 14:48
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 667
at: 16 November 2016 14:48
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1236
at: 16 November 2016 09:00
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1236
at: 15 November 2016 19:03
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1929
at: 15 November 2016 19:03
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1236
at: 15 November 2016 12:18
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1929
at: 15 November 2016 12:18
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1087
at: 14 November 2016 13:19
Ico48

gives

Ico48
Small_000
แปรอักษร000
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 969
at: 14 November 2016 13:17
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1087
at: 10 November 2016 19:09
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1087
at: 10 November 2016 15:10
Ico48

gives

Ico48
Small_king5
พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 757
at: 10 November 2016 14:37
Ico48

gives

Ico48
Small_king9rerice
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 773
at: 10 November 2016 14:35
Ico48

gives

Ico48
Small_transform004
transform004
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 965
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_transform005
transform005
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 930
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1087
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_000
แปรอักษร000
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 969
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_k3-2
ในหลวง
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 753
at: 14 October 2016 10:46
Ico48

gives

Ico48
Small_front
สมเด็จพระเทพฯ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 730
at: 01 October 2016 16:03
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep3
สสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 518
at: 01 October 2016 16:03