นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber_plant2
แบ่งสวนยางพารามาปลูกปาล์ม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 333
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 16:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber_plant3
แบ่งสวนยางพารามาปลูกปาล์ม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 347
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 16:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_root1
ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:52
Ico48

ให้

Ico48
Small_root3
ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:52
Ico48

ให้

Ico48
Small_root2
ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 271
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:52
Ico48

ให้

Ico48
Small_chaipat59
chaipat59
โดย P'o'm
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 581
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:49
Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr3
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr4
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 231
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr6
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 223
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr7
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 278
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr10
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 286
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_doc1
ทุนวิจัยแกนนำ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 671
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_gatpat
gatpat
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 10:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 431
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 243
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 567
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:07
Ico48

ให้

Ico48
Small_gatpat
gatpat
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:04
Ico48

ให้

Ico48
Small_12109198_980069448756813_3089634674552793629_n
พาณิชย์จังหวัด
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_12744683_980069565423468_9015790750827621434_n
พาณิชย์จังหวัด1
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 260
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 567
เมื่อ: 22 มีนาคม 2559 08:46