นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_kide2016_1
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 477
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 13:29
Ico48

ให้

Ico48
Small_kide2016_4
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 683
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 13:29
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2559 14:41
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2559 07:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_runforkig2
วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 763
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2559 09:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 831
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2559 09:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_share22
รวมพลังแห่งความภักดี 22พ.ย.59
โดย เปตอง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1768
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2559 14:38
Ico48

ให้

Ico48
Small_wisut
สัตวแพทย์ ม.อ.ลงนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 602
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2559 12:53
Ico48

ให้

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 562
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2559 12:52
Ico48

ให้

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 831
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 14:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_southotop6
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 878
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 14:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 562
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 14:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1029
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 09:00
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1029
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2559 19:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2559 19:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1029
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2559 12:18
Ico48

ให้

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
โดย น้อง หะ-หมี P
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2559 12:18
Ico48

ให้

Ico48
Small_transform003
transform003
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 928
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2559 13:19
Ico48

ให้

Ico48
Small_000
แปรอักษร000
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 812
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2559 13:17
Ico48

ให้

Ico48
Small_transform003
transform003
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 928
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2559 19:09