นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
in Kamkaew
By KaMkAeW
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 10
at: 25 July 2020 16:48
Ico48

gives

Ico48
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 228
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ซื่อสัตย์สำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 233
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ความตั้งใจสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 215
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ทุกคนมีความสามารถ มีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 189
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 207
at: 21 July 2020 07:12
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 223
at: 21 July 2020 07:12
Ico48

gives

Ico48
ได้ยินกับการฟัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 224
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
การสร้างค่าให้ตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 189
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
ฝันให้ใหญ่หมายถึง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 227
at: 21 July 2020 07:10