นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
มารู้จักแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษกันเถอะ
ใน English
โดย Suthida
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 801
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2562 23:47
Ico48

ให้

Ico48
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมช่วยแปล (CAT) Tools
ใน English
โดย Suthida
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 138
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2562 23:43
Ico48

ให้

Ico48
เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอน
ใน English
โดย Suthida
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 151
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2562 23:42
Ico48

ให้

Ico48
หัวหน้าจะแก้ไขข้อมูลในใบประเมิน ได้หรือไม่?
ใน เทคนิคการใช้ระบบ Competency Online
โดย Support จ๋า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 128
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2562 23:42
Ico48

ให้

Ico48
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 187
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2562 01:54
Ico48

ให้

Ico48
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 269
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:37
Ico48

ให้

Ico48
ระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่าน Mobile Application
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 228
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:36
Ico48

ให้

Ico48
การติดตั้ง PHP 2 Version ใน DirectAdmin
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 130
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:35
Ico48

ให้

Ico48
การ Update CustomBuild Version DirectAdmin
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 138
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:35
Ico48

ให้

Ico48
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 17
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:32
Ico48

ให้

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:11
Ico48

ให้

Ico48
ตรวจสอบภายใน เพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:00
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 128
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ละครจบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 124
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 135
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 146
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:54
Ico48

ให้

Ico48
ทำได้ ทำเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 132
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:54