นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

thai_hospital_june2019.1.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน more »

thai_hospital_june2019.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน more »

n9065_PSUTH190611_06.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุนฟุลไบรท์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุนฟุลไบรท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มิถุนายน 2562 14:49   แก้ไข: 13 มิถุนายน 2562 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

fulbright13june2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุนฟุลไบรท์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุนฟุลไบรท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มิถุนายน 2562 14:48   แก้ไข: 13 มิถุนายน 2562 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

fulbright13june2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุนฟุลไบรท์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุนฟุลไบรท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มิถุนายน 2562 14:47   แก้ไข: 13 มิถุนายน 2562 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wanameena.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.วันอามีนา บอสตันอลี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.วันอามีนา บอสตันอลี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:40   แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prathana.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:40   แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornpitsanu.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:39   แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

EuroCHRIEConference2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.โชว์ศักยภาพวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเวทีโลก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะบริการและการท่องเที่ยว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:38   แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

EuroCHRIEConference2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.โชว์ศักยภาพวิจัยด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเวทีโลก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บริการและการท่องเที่ยว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2562 16:38   แก้ไข: 12 มิถุนายน 2562 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]