นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

LifeSep17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2560 07:03   แก้ไข: 21 กันยายน 2560 07:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

TeacherAug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
teacher มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): teacher
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 15:01   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw6.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:20   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw5.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:20   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw4.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:19   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:19   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:18   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:18   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

au7.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
au7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 13:33   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

au6.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
au6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 13:33   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]