นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ThaiRailway2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ThaiRailway มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ThaiRailway
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2560 00:20   แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2560 00:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ThaiRailway.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รถไฟ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รถไฟ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2560 00:16   แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2560 00:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Failure10Nov17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
failure มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): failure
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2560 23:40   แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2560 23:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

lime.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
lime มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2560 04:56   แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2560 04:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Expect10Nov17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
expect มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): expect
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2560 10:51   แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2560 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share14.11.60.10.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 16:03   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share14.11.60.8.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 16:02   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share14.11.60.6.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 16:02   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share14.11.60.7.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 16:01   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share14.11.60.9.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2560 16:01   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2560 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]