นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

galadinner1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2561 17:41   แก้ไข: 12 ตุลาคม 2561 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

galadinner.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เภสัชศาสตร์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2561 17:40   แก้ไข: 12 ตุลาคม 2561 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

goodforking9_12oct_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ชวนน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2561 17:27   แก้ไข: 12 ตุลาคม 2561 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

goodforking9_12oct_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชวนน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ ถวาย ร.9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2561 17:26   แก้ไข: 12 ตุลาคม 2561 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

king9_psu_13oct2018.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รำลึก ร.9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รำลึก ร.9
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2561 16:22   แก้ไข: 10 ตุลาคม 2561 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sartduensip3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2561 15:13   แก้ไข: 08 ตุลาคม 2561 15:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sartduensip2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2561 15:12   แก้ไข: 08 ตุลาคม 2561 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sartduensip1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันสารทเดือนสิบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันสารทเดือนสิบ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2561 15:11   แก้ไข: 08 ตุลาคม 2561 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Courageous5Oct18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Courageous มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Courageous
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ตุลาคม 2561 10:02   แก้ไข: 06 ตุลาคม 2561 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Freedom5Oct18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
freedom มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freedom
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ตุลาคม 2561 10:01   แก้ไข: 06 ตุลาคม 2561 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]