นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Happiest.PNG (0)

File Address:
ความสุข more »
Tag: ความสุข
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 22 January 2018 16:27   Modified: 22 January 2018 16:28 [ Report Abuse ]

CAD_3.jpg (0)

File Address:
Tiangong 1 Orbit more »
Tag: Orbit
By Smarn   PermaLink
created: 22 January 2018 15:39   Modified: 22 January 2018 15:39 [ Report Abuse ]

CAD_2.jpg (0)

File Address:
Tiangoong1 more »
Tag: Tiangong
By Smarn   PermaLink
created: 22 January 2018 15:36   Modified: 22 January 2018 15:37 [ Report Abuse ]