นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

InvisibleAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มองไม่เห็น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มองไม่เห็น
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:38   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Success7Aug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความสำเร็จ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความสำเร็จ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:38   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ExpressionAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การแสดงออก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การแสดงออก
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:37   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

OpportunityAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โอกาส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โอกาส
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:37   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

EarnAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การได้รับ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การได้รับ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:36   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PrettiestAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สวยที่สุด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สวยที่สุด
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:36   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Nice7Aug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
nice มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nice
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:35   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hard7Aug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความลำบาก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความลำบาก
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:35   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BlessingAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มีบุญ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มีบุญ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:34   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LieAug18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โกหก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โกหก
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 สิงหาคม 2561 21:34   แก้ไข: 08 สิงหาคม 2561 21:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]