นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Read_Text.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
read มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): read full text
โดย panyarak   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มิถุนายน 2561 14:44   แก้ไข: 25 มิถุนายน 2561 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Unpaywall_bk.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
unpaywall มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): unpaywall
โดย panyarak   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มิถุนายน 2561 14:40   แก้ไข: 25 มิถุนายน 2561 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Learn_more.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
learn more มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): learn more
โดย panyarak   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มิถุนายน 2561 14:28   แก้ไข: 25 มิถุนายน 2561 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pharmacy1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประชุมวิชาการนานาชาติ การวิจัยและพัฒนายา ยาสมุนไพร 2018 มีต่อ »

thailand4_21_june2018_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปาฐกถาไทยแลนด์4.0 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาฐกถาไทยแลนด์4.0
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:50   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thailand4_21_june2018_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปาฐกถาไทยแลนด์4.0 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาฐกถาไทยแลนด์4.0
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:49   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

niwet.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:35   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kanon.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณน ไตรจันทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณน ไตรจันทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:34   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

suppasun.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:30   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

niwat_24_6_208.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ืนิวัติ แก้วประดับ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิวัติ แก้วประดับ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2561 18:28   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2561 18:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]