นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

P_20170717_111454.jpg (0)

File Address:
1454 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:10   Modified: 22 July 2017 05:10 [ Report Abuse ]

P_20170717_111433_1.jpg (0)

File Address:
1433 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:10   Modified: 22 July 2017 05:10 [ Report Abuse ]

P_20170717_111215.jpg (0)

File Address:
1215 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:09   Modified: 22 July 2017 05:09 [ Report Abuse ]

P_20170717_090655.jpg (0)

File Address:
0655 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:09   Modified: 22 July 2017 05:09 [ Report Abuse ]

P_20170717_090450.jpg (0)

File Address:
0450 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:08   Modified: 22 July 2017 05:09 [ Report Abuse ]

P_20170717_090053.jpg (0)

File Address:
90053 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:08   Modified: 22 July 2017 05:08 [ Report Abuse ]

P_20170717_085613.jpg (0)

File Address:
5613 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:08   Modified: 22 July 2017 05:08 [ Report Abuse ]

P_20170717_085605.jpg (0)

File Address:
5605 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:07   Modified: 22 July 2017 05:07 [ Report Abuse ]

P_20170717_090456.jpg (0)

File Address:
0456 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:07   Modified: 22 July 2017 05:07 [ Report Abuse ]

P_20170717_085446.jpg (0)

File Address:
5446 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 22 July 2017 05:06   Modified: 22 July 2017 05:06 [ Report Abuse ]