นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ActionFeb17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
action มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): action
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2560 18:48   แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2560 18:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

17Track.png (0)

File Address:
17track more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ServiceMan   PermaLink
created: 26 Febuary 2017 19:20   Modified: 26 Febuary 2017 19:20 [ Report Abuse ]

rubber_dam_body.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฝายยาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): NRPTC  Rubber Weir Bag  ทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก.  ฝายยาง  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย Zenki   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 08:53   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_dam_body2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฝายยาง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): NRPTC  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ฝายยาง  Rubber Weir Bag  ทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก.
โดย Zenki   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 08:52   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wash-3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wash-3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:40   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wash-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wash-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:40   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wash-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wash-1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:39   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

flow-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
flow-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:37   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2560 06:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]