นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

pride_psu2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2562 13:48   แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2562 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_songkladay2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันคุณค่าสงขลานครินทร์ปี2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วันคุณค่าสงขลานครินทร์ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:45   แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

boonprasit.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:44   แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Tree16Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tree มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Tree
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:49   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Time16Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Time มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): time
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:49   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Stone16Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Stone มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Stone
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Need17Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Need มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Need
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Live16Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Live มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): live
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Inventors17Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Inventors มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Inventors
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:47   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fear16Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fear มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fear
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:47   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2562 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]