นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

cut-joke.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cut มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): cut
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ธันวาคม 2561 11:16   แก้ไข: 06 ธันวาคม 2561 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:41   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Cannot1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Cannot มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Cannot
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:40   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Old1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Old มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Old
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:39   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Gift1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Gift มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gift
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:38   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Learn1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Learn มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): learn
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:37   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SpendLife1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
SpendLife มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): SpendLife
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:36   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Better1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Better มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Better
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:36   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Strong1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Strong มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Strong
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:33   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Trust1Dec18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Trust มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trust
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 ธันวาคม 2561 15:33   แก้ไข: 01 ธันวาคม 2561 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]