นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

water-droplet-md.png (0)

File Address:
wat more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By นาฬิกา   PermaLink
created: 27 March 2016 11:22   Modified: 27 March 2016 11:22 [ Report Abuse ]

20120828_PL1.jpg (1519)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งาน ร้อยใจ สายใย คนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 สิงหาคม 2555 16:25   แก้ไข: 29 สิงหาคม 2555 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

9_NoAutoAttachFile.jpg (1)

File Address:
9_NoAutoAttachFile more »
Tag: 9_NoAutoAttachFile
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:44   Modified: 20 August 2020 09:44 [ Report Abuse ]

strong.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไมซ์ซิตี้สงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไมซ์ซิตี้สงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2563 17:01   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2563 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ms5.jpg (0)

File Address:
Mouse Cursor more »
Tag: Mouse Cursor
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 29 March 2021 12:08   Modified: 29 March 2021 12:08 [ Report Abuse ]

Community_GIS20110710.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อบรม GIS ชุมชนท่าหิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gis  ชุมชนชายฝั่ง  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  ท่าหิน
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 สิงหาคม 2554 16:40   แก้ไข: 02 สิงหาคม 2554 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

p4kmz1.png (9)

File Address:
ตุ๊กตาอาเซียน more »
Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By มิกกี้   PermaLink
created: 12 January 2017 14:04   Modified: 12 January 2017 14:04 [ Report Abuse ]

Railay02t.jpg (2)

File Address:
ไร่เลย์กระบี more »
Tag: กระบี  ไร่เลย์
By คนทำGIS   PermaLink
created: 14 March 2010 21:36   Modified: 31 May 2011 18:57 [ Report Abuse ]

A138_1695.JPG (75)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทะเลสงขลาหน้ามรสุม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): coastal  macorin  ทะเล  หาดชลาทัศน์
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 มกราคม 2555 09:41   แก้ไข: 31 มกราคม 2555 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik3.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:13   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]